111 (37 · 3)

 • ἐννέα (ennea) – nine
 • ἡ ἄμαλλα (hē amalla) – the bundle of ears of corn; the sheaf
 • ἡ ἄμαξα or ἅμαξα (hē amaxa/hamaxa) – the framework, chassis, wagon; the Great Bear (Big Dipper) = Ἄρκτος
 • ἡ μαλακία (hē malakia) – the softness; the moral weakness; the sickliness, sickness; calmness of the sea
 • κιναιδεία (kinaideia) – unnatural lust
 • κλάξ (klax) – key
 • λαοί (laoi) – peoples; armies; humankind
 • λεαίνει (leainei) – he/she/it smooths, polishes; grinds in a mortar; crushes, extirpates; lubricates, soothes
 • Νάθαν (Nathan) – Nathan
 • οἰκία (oikia) – building, house, dwelling, home; household; family from which one is descended
 • παιδεία (paideia) – training, education; mental culture, learning; chastisement; youth, childhood