111 (37 · 3)

  • ἐννέα (ennea) – nine
  • ἡ ἄμαλλα (hē amalla) – the bundle of ears of corn; the sheaf
  • ἡ ἄμαξα or ἅμαξα (hē amaxa/hamaxa) – the framework, chassis, wagon; the Great Bear (Big Dipper) = Ἄρκτος
  • ἡ μαλακία (hē malakia) – the softness; the moral weakness; the sickliness, sickness; calmness of the sea
  • κιναιδεία (kinaideia) – unnatural lust
  • κλάξ (klax) – key
  • λαοί (laoi) – peoples; armies; humankind
  • Νάθαν (Nathan) – Nathan
  • οἰκία (oikia) – building, house, dwelling, home; household; family from which one is descended
  • παιδεία (paideia) – training, education; mental culture, learning; chastisement; youth, childhood