145 (29 · 5)

 • Ἀβραὰμ (Abraam) – Abraham
 • ἄγνοιαι (agnoiai) – ignorance(s); cases of ignorance; mistakes
 • αἱ κηπεῖαι (hai kēpeiai) – the gardens
 • ἀνενέγκαι (anenenkai) – to bring up, carry up; offer up; bring back, carry back; refer
 • βαλλίζειν (ballizei) – to dance, jump about
 • γεγέννηκα (gegennēka) – I have begotten; produced, engendered
 • δέλεαρ (delear) – bait; incitement (Plato Timaeus 69d.1)
 • διανεμηθῇ (dianemēthēi) – it may be distributed, apportioned; spread abroad; set in order; governed
 • δόξαι (doxai) – expectations; notions, opinions, judgments; reputations, honors, glories
 • εἵνεκεν (heineken) – on account of; for the sake of; wherefore; as far as regards; in consequence of; because
 • ἔνιοι (enioi) – some
 • ἡ Ἀρκαδία (hē Arkadia) – Arcadia
 • ἡ κεραία (hē keraia) – the horn; anything projecting like a horn; apex of a written letter
 • ἡ μελανία (hē melania) – the blackness; the black cloud; the black pigment
 • Μαγδαληνή (Magdalēnē) – Magdalene (Matthew 27:56)
 • νοθεία (notheia) – birth out of wedlock; spuriousness
 • οἱ ἕξ (hoi hex) – the six
 • ὀξεῖ (oxei) – with sharpness, keenness; haste; precision (Plotinus Enn. 5.8.4.24)
 • πνεῖ (pnei) – he/she/it blows; breathes; sends forth an odor; draws breath, lives; smells an odor