204 (17 · 3 · 22)

 • ἀνακομιδή (anakomidē) – carrying away again, recovery; return; restitution
 • ἁρπάζει (harpazei) – he/she/it snatches away, carries off; seizes, overpowers; rapes; captivates, ravishes
 • ἐπιμήνια (epimēnia) – monthly offerings; provisions, monthly ration; monthly courses of women
 • ἡ πεῖρα (hē peira) – the trial, attempt; the experiment; the experience; the attempt to seduce
 • ἡ πειρά (hē peira) – the sharp point
 • ἡμέραν (hēmeran) – day; time of life; time
 • καιομένη (kaiomenē) – burning
 • Κνίδον (Knidon) – Cnidus
 • λάγνον (lagnon) – lecherous; lustful (usually of the male, as μάχλος of the female)
 • λεγόμενα (legomena) – things spoken
 • οἱ ἀγμοί (hoi agmoi) – the fractures (of bones); the broken cliffs, crags
 • οἱ γάμοι (hoi gamoi) – the weddings, marriages
 • οἱ μάγοι (hoi magoi) – the Persian priests; the magicians, enchanters, wizards; the impostors, charlatans
 • πάγον (pagon) – that which is firmly set; crag, rock; rocky hill; salt; coagulation