207 (23 · 32)

 • Ἀνάκειον (Anakeion) – temple of the Ἄνακες or Dioscuri
 • ἀπειρία 1 (apeiria) – want of skill, inexperience, ignorance
 • ἀπειρία 2 (apeiria) – infinity, infinitude; eternity
 • βόειον (boeion) – of an ox or oxen, of an ox-hide
 • δαμναμένεια (damnameneia) – she who subdues or constrains, an epithet of Hecate at PGM 7.699
 • δοξάζειν (doxazein) – to think, imagine, suppose; form or hold an opinion; glorify, magnify, extol
 • ἐμπαῖξαι (empaixai) – to mock (at); to sport in or on
 • ἐξάπινα (exapina) – suddenly
 • ἔξαρμα (exarma) – rising, swelling; meridian height or elevation
 • καιόμεναι (kaiomenai) – (the ones) burning, being lit (Revelation 4:5)
 • ὀθόνη (othonē) – fine linen
 • οἱ λίγδοι (hoi ligdoi) – the mortars; the clay molds; the lye (used as soap)