290 (29 · 5 · 2)

 • ἀγαλλιᾶσθε (agalliasthe) – you (all) will rejoice exceedingly
 • ἀληθίζεσθαι (alēthizesthai) – to speak the truth
 • ἀρίθμιον (arithmion) – numerical; by number; determining number; reckoned, counted
 • βέβαιος (bebaios) – firm, steady; steadfast, durable; sure, certain; safe, secure; constant
 • βλεπομένη (blepomenē) – (one) being seen, perceived, expected
 • δέξασθαι (dexasthai) – to take, accept, receive; expect, wait
 • ἡ ἀπόνοια (hē aponoia) – the loss of all sense; the desperation; the madness; the rebellion
 • κενοδοξία (kenodoxia) – liability to vain imagination; vanity, conceit
 • κόπον (kopon) – striking, beating; suffering; fatigue, weariness; work, exertion
 • μεγάλαις (megalais) – to/for/by with big, great, vast, mighty (people or things)
 • μικρόν (mikron) – small, little; short; petty, trivial, slight
 • ὀλοόν (oloon) – destructive, deadly
 • παρελθεῖν (parelthein) – to go beside, pass by; arrive at; escape notice; come forward
 • πέδας (pedas) – fetters, shackles
 • πολλοί (polloi) – many (people)