30 (5 · 3 · 2)

  • ἀθεεί (atheei) – without the aid of God
  • δέκα (deka) – ten
  • ἡ ἀγαθή (hē agathē) – the good (woman or grammatically feminine thing)
  • ἡ ἴδη (hē idē) – the timber-tree; wood
  • ἡ ἴδη (hē idē) – the sheen of metal
  • Θῆβαι (Thēbai) – Thebes
  • καθ’ (kath) – κατά followed by a word beginning with an aspirated vowel or diphthong