308 (11 · 7 · 22)

 • ἀγαπήσει (agapēsei) – he/she/it will greet with affection; will love; will persuade, entreat; will caress
 • βοηθῆσαι (boēthēsai) – to help
 • γέλος (gelos) – laughter; occasion of laughter, food for laughter (Aeolic for γέλως)
 • γινόμενοι (ginomenoi) – (those) coming into being; being born, produced; (things) taking place
 • δεῖ καινῆς (dei kainēs) – there is need of a new woman
 • διὰ κορβανᾶν (dia korbanan) – because of the treasury at the temple (of Jerusalem)
 • εἰς θέλημα (eis thelēma) – to/toward/into/against/regarding will
 • ἧλος (hēlos) – nail-head, stud; nail; wart, callus
 • θέλει ἀπολαβεῖν (thelei apolabein) – he/she is willing to take, receive; to hear, learn; to cut off, intercept
 • θεοειδές (theoeides) – godlike
 • λέγος (legos) – lewd
 • λῆξις 1 (lēxis) – determination or appointment by lot; allotment; allocation; portion; petition; application
 • λῆξις 2 (lēxis) – cessation; death; termination; end, extremity
 • μῆνις (mēnis) – wrath; revengeful temper
 • ὁδηγήσει (hodēgēsei) – he/she/it will lead one upon his way; will guide
 • οἱ νήπιοι (hoi nēpioi) – the infants, children; the young
 • ὅλης (holēs) – of the whole
 • πλεονάζειν (pleonazein) – to be more, be superfluous; exceed; go beyond the bounds (Proclus In Tim. 3.276.30)
 • πόρνη (pornē) – harlot, prostitute
 • Σήρ (Sēr) –Ser; plural, Σῆρες, Seres, the people providing silk (i.e. the Chinese)