363 (112 · 3)

 • εἰσενεγκεῖν (eisenenkein) – to carry in, bring in; contribute; introduce; propose; nominate
 • ἐκαθαρίσθη (ekatharisthē) – he/she/it was cleansed, purified
 • θρησκεῖαι (thrēskeiai) – cults; rituals, rites; religions
 • καθαρίζεις (katharizeis) – you cleanse, keep clear, purify
 • καμάρας (kamaras) – of a covered carriage, covered boat or barge; of a vaulted chamber; of a vault
 • λίβανος (libanos) – frankincense-tree, Boswellia Carterii; frankincense
 • μάθητε (mathēte) – (that) you (all) might learn
 • μηδαμός (mēdamos) – not even one, not anyone, no one
 • ὄγκος 1 (onkos) – barb (of an arrow)
 • ὄγκος 2 (onkos) – bulk, size, mass; body; weight, trouble; dignity, pride; loftiness
 • παναπαλόν (panapalon) – all-tender, all-delicate