370 (37 · 5 · 2)

 • αἱ κονίδες (hai konides) – the eggs of lice, fleas, and other bugs; the nits
 • γαργαλίζεις (gargalizeis) – you tickle, titillate
 • ἐκείνοις (ekeinois) – to/for/by/with those (persons or things)
 • ἐλαλήσαμεν (elalēsamen) – we talked, chatted, spoke, prattled
 • ἐμνήσθην (emnēsthēn) – I remembered; they remembered; I was remembered; they were remembered
 • ἐργασίαν (ergasian) – work, labor, business; function; manufacturing; practicing, exercising; production; guild
 • ἡ ἀτιμία (hē atimia) – the dishonor, disgrace; deprivation of privileges
 • λειπόμενοι (leipomenoi) – (the ones) leaving, quitting; wanting
 • μελοθεσία (melothesia) – assignment of parts of the body to the planets or zodiac (Porphyry In Tetrab. 223.1-2)
 • οἱ πολλοί (hoi polloi) – the many; the multitude; the majority
 • οἶκος (oikos) – house; dwelling-place; room, chamber; hall; domicile (of a planet)
 • ὅλος (holos) – whole, entire, complete
 • παλλακῆς (pallakēs) – of a concubine; of a young girl
 • τινί (tini) – to/for/by/with any, anyone, anything; to/for/by/with whom?
 • τό (to) – the