465 (31 · 5 · 3)

 • ἀδαμαντίνη (adamantinē) – adamantine, of steel; hard as adamant
 • ἀνάβασις (anabasis) – going up; ascension; inundation; ascent (of a tower, mountain, etc.); progress
 • ἀπολογίας (apologias) – of a (speech of) defense
 • ἀσελγείαις (aselgeiais) – to/for/by/with (acts of) licentiousness, wanton violence, insolence
 • βαπτίζειν (baptizein) – to dip, plunge; to baptize
 • βοσκομένη (boskomenē) – feeding, tending; grazing, being fed, being nurtured
 • δαιμονίοις (daimoniois) – to/for/by/with divine powers, divinities; daemons
 • δεῖ παλλακίδος (dei pallakidos) – there is need of a concubine
 • ἐλθόντα (elthonta) – (the things) having come (about)
 • ζύμῃ (zumēi) – to/for/by/with the leaven, beer-yeast; corruption, falsehood
 • ἡ σησάμη (hē sēsamē) – the sesame, Sesamum indicum
 • ἡ σησαμῆ (hē sēsamē) – a mixture of sesame-seeds, roasted and pounded with honey
 • θέλοντα (thelonta) – the willing (things)
 • Κυβέλη (Kubelē) – Cybele, a Phrygian mother-goddess
 • λέοντι (leonti) – to/for/by/with a lion; the constellation Leo
 • μισεῖς (miseis) – you hate
 • πέπλος (peplos) – any woven cloth, sheet, carpet, curtain, veil; upper garment or mantle; robe
 • τρεῖν (trein) – to flee; to fear; terror; a Pythagorean name for three