58 (29 · 2)

 • Ζάν (Zan) – another name for Ζεύς (Zeus)
 • ἤλιθα (ēlitha) – very much, exceedingly; in vain, to no purpose
 • ἠμί (ēmi) – I say
 • ἡμι- (hēmi) – half- (inseparable prefix)
 • ἤν (ēn) – if (contracted from ἐάν)
 • ἦν (ēn) – I was; he/she/it was
 • θαλίη (thaliē) – abundance, good cheer; feast (Ionic for θαλία)
 • Θηβαϊκή (Thēbaikē) – Theban (woman)
 • θηλαί (thēlai) – (a mother’s) breasts, nipples
 • μίγδα (migda) – promiscuously, confusedly
 • νή (nē) – yes!
 • νῆ (nē) – young, youthful; new, fresh; unexpected, strange (contracted from νέα)