85 (17 · 5)

 • αἱ ἀλήθειαι (hai alētheiai) – the truths; the realities; the true events, realizations; the symbols of truth
 • ἀλαλάζει (alalazei) – he/she/it raises the war-cry; he/she/it cries, shouts aloud
 • βοέη (boeē) – ox-hide; ox-hide shield
 • γάμμα (gamma) – the letter name of γ, gamma, having a numerical value of three
 • ἔδειξα (edeixa) – I brought to light, showed, pointed out; proved; displayed, exhibited; offered
 • ἐδίδαξα (edidaxa) – I instructed, taught; explained, proved
 • εἰδέναι (eidenai) – to have seen; to know
 • ἕνδεκα (hendeka) – eleven; at Athens, the Eleven (i.e. the “Police-Commissioners”)
 • ζόη (zoē) – life (variant form of ζωή)
 • θεία μαγεία (theia mageia) – divine magic (PGM 4.2445)
 • θεῖναι (theinai) – to strike; to set, put, place; to deposit; to pay; to make, work
 • μέλι (meli) – honey; sweet gum; manna
 • οἶδα (oida) – I know; I have seen